Rijwielfabriek M. Adler

Geplaatst: 17 december 2016 in Uncategorized

 

download-16Op de Prinsengracht 581-583 staat een gebouw, aan iederen Amsterdammer bekend. Het is de inrichting van de Firma M. Adler. Wij zullen er hier het een en ander over mededeelen, en gelooven, dat een dergelijk artikel niet van belang ontbloot is voor onze lezers.
Het is nu 15 jaar geleden, dat de heer Adler, een goede bekende op de Nederlandsche wielerbanen, zijn zaak begon. Dat was toen vrijwel in ’t klein. Het personeel bestond toch uit zeven luitjes. Toen Adler zich echter ging toeleggen op export naar Engeland, breidden de werkzaamheden zich geweldig uit. Al ras werd de zaak overgebracht naar de Prinsengracht. In 1902 werd dit gebouw in gebruik genomen, en rijwielen-fabriek aan de Lijnbaansgracht in gebruik werd genomen, waar 30000 rijwielen per jaar uit rolden.
download-15

 

Ook te Coventry werd een fabriek opgericht onder den naam van Colonial Coventry Co., waarvan M. Adler de eenige eigenaar is. Ook al wegens plaatsgebrek werden de Engelsche zaken naar Birmingham verplaatst, van waar uit de zaken met de Britsche koloniën, Japan en China behandeld worden. Hier kan de firma jaarlijks 20.000 fietsen produceeren, zoodat 4 jaar later ging men al weer tot uitbreiding over. In het eerstgenoemde jaar, toen Mr. Adler de vertegenwoordiger geworden was van verschillende groote huizen, werd overgegaan tot de oprichting van een eigen filiaal in Engeland, dat te Coventry een plaats vond. Spoedig volgden toen België en Frankrijk. Dit geschiedde in 1905 en 1907. En ook in andere landen werden nog agentschappen gevestigd, zooals in de Koloniën, Spanje, Portugal, Scandinavië, Italië enz. Buiten den engros-handel van rijwielen ging de firma ook zelf rijwielen fabriceeren, en dat dit bedrijf spoedig een groote vlucht nam, bewijzen de volgende cijfers. In 1906 werden 15000 fietsen gemaakt.
download-17En buiten fietsen komt de heer Adler ook met motorrijwielen en auto’s aan den markt. Naast de merken Fiscal, Humber, Trio en Raglan, welke de afdeeling stalen rosjes vertegenwoordigen, zijn de namen Humber, Daimler, Flanders enz., op auto-gebied wereld-beroemd. Het personeel, aanvankelijk uit 7 personen bestaande, vertegenwoordigt thans reeds een legertje van 300 man.
Om nu den lezer woord voor woord te gaan verhalen, hoe de fietsen bij deze firma gefabriceerd worden, hoe de onderdeelen er te Amsterdam en in Engeland uitzien, dat zou te uitvoerig worden, zoo veel valt er over deze inrichting te verhalen. Wij namen onzen toevlucht dan ook tot den fotograaf, die dat met een enkel camera-klikje gemakkelijker en aardiger kan illustreren.

Wij wijzen liever onze landgenooten nog eens met nadruk op deze firma. Adler is op ende top een self-made man, die er wilde komen en er kwam. Klein begonnen staat deze handelsman bij uitnemendheid nu aan het hoofd van een wereldzaak. En dat juichen wij toe, dubbel nu het een landgenoot betreft.

download-18

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s