100 jaar Station Kropswolde

 

 

 .

 “Mensen zoals wij,  die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden
van verleden, heden en toekomst een illusie is”

                                                                                                                              Albert Einstein

GRONINGER LANDSCHAP OP TEGELS. ( wingebieden )
GASVLAMPIJP, WINDMOLENS, ELECTRISCHITEITSMAST, MCDONALDSPAAL.
Hoekmotief Euro. Martijn lagerwerf’s tegelwerken Kropswolde.

Groninger landschap Matijn Lagerwerf

1892: Bewoners vragen om een uitbreiding van de halte te Kropswolde met een station.
*Het nieuws van de Dag 1892: Door 97 ingezetenen van Kropswolde, Wolfsbarge, Fokshol, Westerbroek, Martenshoek, Borgweg, Kolham en Foksham is een adres gericht tot den Minister van Waterstaat, enz., met verzoek te Kropswolde een station te vestigen, ter vervanging van de halte aldaar. 

1896: In dit jaar waren er plannen voor een tramverbinding tussen Kropswolde en Slochteren . Deze verbinding, tussen de dan nog “Halte” Kropswolde en Slochteren, is door financiële tegenslagen niet door gegaan. Een ander plan was een tramverbinding van Zuidlaren naar het ,dan al wel, “station” te Kropswolde aan te leggen. Ook die kwam er om dezelfde rede niet. Wat er wel kwam op verzoek van 79 omwonenden was een uitbreiding van de Halte te Kropswolde met een station.

*Het nieuws van de Dag 1896: De heeren De Koning en B ten Cate, ingenieurs te Nijmegen en Groningen, hebben aan de gemeentebesturen van Slochteren, Sappemeer en Hoogezand concessie aangevraagd voor een tramweg verbinding tusschen Slochteren en het station Kropswolde, gem. Hoogezand. De exploitatie geschiedt voor den tijd van 50 jaren.

1912: In dit jaar komt er een tweede plan om het station te Kropswolde met een tramweg te verbinden. Nu niet richting Slochteren, maar zal de tram naar Zuidlaren gaan.

* Algemeen Handelsblad 1912: Tramweg Mij. Zuidlaren Groningen. Bovengenoemde maatschappij, die tot ombouw en uitbreiding haren lijn heeft besloten, zal de aandeelhoudersvergadering van 2 Mei a.s. voorstellen alle bezittingen ad 50 % in te brengen. Voor aanleg van de lijn Armen— Eeset—Gieten—Bareveld en ombouw van de lijn Zuidlaren—Groningen is f 1,054,625 noodig. Voorts wil men nog aanleggen een lijntje Zuidlaren.—Kropswolde tot .heet station der S.S. en om te bouwen het lijntje Zuidlaren—Station-Vries. Men stelt zich electro-benzine-tractie voor, welk systeem ook reeds aan de Oostertramweg maatschappij met veel succes is ingevoerd. Commissarissen noemen dit plan het meest levensvatbare van het Noorden. De voorbereidingen en plannen zijn gemaakt onder leiding van het technisch bureau van den heer W. K. van Oordt te Groningen.

 

afb44

 

afb6

download (14).png

 

afb7

Station Kropswolde in aanbouw door de aannemers J. Kooi en J. Wiegers 1916.

 

000_1207

 

1916: L. Heijnsdijk stationschef te Kropswolde krijgt op 14 mei voor zijn dan 25 jarige dienstbetrekking, van de plaatselijke landbouwvereniging een kamer-ameublement. In dit jaar zal hij ook met zijn gezin overgaan naar het nieuwe station.
*NvhN 1916: KROPSWOLDE 14 Jan. Gisteren herdacht onze stationschef de heer L. Heijnsdijk, zijn 25-jarig ambtsjubileum. Dat de geachte chef zich onder het publiek vele vrienden heeft verworven en zijn steeds beloonde dienstwilligheid werd gewaardeerd, bewezen de vele blijken van belangstelling. Behalve talrijke gelukwensen, werd hem namens den Landbouwvereniging „Kropswolde-Wolfsbarge’ een prachtig kamer-ameublement vereerd, vervaardigd door de meubelfabriek van de firma’ ‘Wachters te Groningen. Wij hopen, dat de ijverige ambtenaar nog lang zijne functie mag blijven vervullen.

1922: NvhN: De landbouvereniging. „Kropswolde” vraagt medewerking in haar streven om het station open te stellen voor stukgoedverzendingen. Bericht is verzonden, dat de Kamer bereid is mede te weken, wanneer kan worden aangetoond, dat aan die verzending behoefte bestaat.

1928: *NvhN: KROPSWOLDE, 14 Sept. Onze stationschef, de heer L. Heynsdijk, gaat op 1 Oct. a.s. den dienst verlaten. Gedurende ruim jaren heeft hij met nauwgezetheid en groote welwillendheid hier zijn ambt vervuld. * NvhN: KROPSWOLDE, 26 Oct. De heer P. Vos, stationsambtenaar, die voor 4 weken den heer Heynsdijk, alhier, als 1e halte-chef is opgevolgd, is thans officieel tot dien rang bevorderd.

1930: Door noodzakelijke bezuinigingen in de crisisjaren besluit de N.S. op kleinere station niet meer te stoppen. Zo ook niet meer in Kropswolde. B en W van Hoogezand Sappemeer verzoeken in 1938 de directie van de Ned. Spoorwegen het station te Kropswolde weer te heropenen. Onder motivering laat de N.S weten dat kosten en tijdverlies voor het stoppen van treinen in Kropswolde door de geringe inkomsten geenszins zijn goed te maken, en daarmee was het verzoek afwezen.

 

 

161760
afb45
000_1445
KD 052-05
11018831_871394709589489_5675662709611272834_n
afb30

Simon van Wattum. De lijn van de negen stations: Daar komt de trein tjoeketjoek, voort gaat de trein, nog eenmaal rust, een minuut uitputten in Kropswolde. O lange rit, dat zit en zit, til op het slapend been en tel de prikkels één voor één. Waar gaat het heen? Naar Stad vanzelf.

1981:

img (3)

NvhN 1981.

.

3215-kw
.
afb4

000_1059
ARCHIEF 1989 8 April: STATION KROPSWOLDE IN BEHEER BIJ DE VER. B.K.S.K.

000_1489

8 april 1989. Aankondiging aan de reizigers te Kropswolde van de laatste seinwachter te Kropswolde. Een van de fietsen die toen wel achterbleef in de fietsenstalling, later weer teruggebracht tot de derde klasse wachtkamer, was een Bronda uit Groningen. Twintig jaar later zal dit de eerste fiets zijn in de collectie van het Groninger Rijwiel Museum dat nu in het station zit. Hier de link naar de fiets uit Grun. – Hier. Kortom de fiets is altijd in het station gebleven en gebruikt als stationsfiets. En nu dus als museumstuk te bewonderen.

* NvhN: Werkgroep zoekt gegevens over station Kropswolde. De vereniging Beeldend Kunstenaars Station Kropswolde (BKSK) wil, wanneer er tenminste voldoende documentatiemateriaal beschikbaar komt, een tentoonstelling houden over het voormalig N.S. Station(Halte) Kropswolde. Gezocht worden bijvoorbeeld foto’s, kranteknipsels, tekeningen en N.S.-bescheiden, die betrekking hebben op dit station. Personen of instellingen, die de vereniging kunnen helpen, worden verzocht voor 24 augustus ‘aan de bel te trekken’. Het adres van de vereniging is station Kropswolde Woldweg 46, 9607 PR Foxhol.
*
NvhN: In Hoogezand opent burgemeester A.M. Amerika de monumentendag. Bezoekers kunnen hier onder meer een kijkje nemen in de voormalige rijks hogere burgerschool (nu AGD), de korenmolen De Hoop en het stationsgehouw in Kropswolde. Daar is een tentoonstelling te zien met de titel Beeld van een station.’ Er zijn nug festiviteiten in Loppersum, ’t Zandt en Ezinge.

.
000_1203

Station Kropswolde in 1989 zoals de ver. BKSK haar aantrof, met tussen delen van het plafon oude reclameborden die waarschuwen tegen geslachtsziekten.

000_1204

1991: Station Kropswolde na jaren weer in de verf.

6667625449_e13bd4757a_b

1990: NvhN: *nieuwe GALERIE. Ze waren onrendabel geworden, die mooie stationnetjes op het traject Groningen- Nieuweschans, concludeerde de NS enkele jaren geleden. De gebouwen wachtte de slopershamer. Liefhebbers van deze typisch industriële monumenten kwamen in het geweer. Het uit 1915 stammende gebouwtje van Kropswolde werd gered dankzij een actie van enkele Oostgroninger beeldende kunstenaars. Op initiatief van beeldhouwster/schilderes Magda Lagerwerf uit Sellingen werd de Vereniging Beeldend Kunstenaars Station Kropswolde gesticht die 14 maanden geleden het pand in gebruik nam als galerie annex atelier.

De NS verhuurde het stationsgebouwtje voor een schappelijk bedrag. In ruil daarvoor verplichtte de gebruikersvereniging zich om binnen drie jaar het gebouw op te knappen. Een zware verplichting, omdat groot onderhoud jaren achterwege was gebleven en de vereniging opgezet is door armlastige kunstenaars. In augustus 1990 blijkt ‘Halte Kropswolde’ een levensvatbaar initiatief. De galerie trekt een vast publiek en wat zeker zo belangrijk is: het stationnetje leeft weer. De in stijl gehandhaafde wachtkamer wordt echt gebruikt. De naar de Hoogezandster feministe Aletta Jacobs vernoemde ruimte is omgetoverd in een leeszaal. Stapels kunsttijdschriften liggen klaar. Het gebeurt dat bezoekers die een retourtje Groningen Kropswolde nemen met het vaste plan om na een half uur de trein terug te nemen, drie uur later nog*zitten te lezen in bladen als Metropolis en Ruimte.

Authentiek bleef tot verwarring van argeloze treinreizigers ook de kaartjesbalie bij de entree. Er wordt alleen geen kaartje meer verkocht. De allang verdwenen hardkartonnen kaartjes achter het glas zijn dan ook museumstukken. Pas verder in de gang begint de vervreemding. De huidige gebruikers, de Minervastudenten Arthur Elsenaar en Martijn Lagerwerf, zeten daar de wereld letterlijk op hun kop. Bomen groeien uit het plafond en in een hoek ritselt een hoop bladeren op elektronisch contact met de bezoeker.

Het doel van de galerie is, zegt Magda Lagerwerf, jonge, onbekende kunstenaars aan een breed publiek voor te stellen. Het expositieprogramma is gevarieerd. “Naar aanleiding, van het 75-jarig bestaan van het station wil ik een expositie gaan maken over de trein en de kunst. Aan die tentoonstelling doen ook kunstenaars uit heel Nederland mee.”

Die kunst moet betaalbaar blijven en Lagerwerf is vooral geïnteresseerd in edities van kunstboekjes. De vereniging geeft ook een eigen blad, Nols, uit. Authentieke kunst in een oplage van 50 exemplaren voor zeven-en-een-halve gulden. Het station wordt nu door twee kunstenaars bewoond. Voor een derde is nog een plaats vrij. De werkplaats aan het perron staat ter beschikking om eventueel groot monumentaal werk uit te voeren.

FRIGGO VISSER

 

 

1990 tot 2010: Na een jaar verbouwen volgen veel Tentoonstellingen van Duitse en Nederlandse kunstenaars in de Galerie van de Ver. BKSK, die de naam Galerie Halte Kropswolde krijgt.

Exposanten waren oa.:
Don McScoff
Gerda Vrugteman
Tim Blaauw
Arthur Elsenaar
Hans van der Pennen
Irma Stieler Duitsland
Piet Hoeksma
Vanni Vos : hakker in het land waar vroeger bomen stonden.
Durk Breuker
J van der Meulen Post
Sebastiaan Vos Uitvinder Clickets
Isolde Loock Duisland
Annelott Grezel Strathmann
Paulien Wittenrood
F van Dixhoorn
Hanneke Schreuder
Bep Toscani
Joris Meltzer
Nico Berghout
Freek van Eijk
Bram Schaaphok
Bärbel Busch Duitsland
Museum of temporary art
Marinus Boezem
Hariette van Egten
Jaap Blonk
Bart Droog
Martin Liebscher Duitland : “If you lived here, you’d be home by now”
Joost Doornik
Martijn Lagerwerf
Peter Zomerdijk
Joanna Paszkiewicz
Yvonne Struys
Annemiek Spierenburg
Bruce Dunlap USA
Henriette van Egten
Oey Tjeng Sit
Chris Verbeek
Ingrid Dingemans
Gonnie de Klerk
Magda Lagerwerf
Wopke Oldenburg
Dorte Mierau
Peter Fritz Duitsland
Gizela Neumann Duitsland
Birgitta Volz Duisland
Ineke Schlaman
Lex Smit Duyzentkunst
Anke Mensink
Jan de Bruin
Ron de Vries
Gonnie de Klerk
Jan Voss
Gooitzen de Jong
Els Bannenberg
Scharlih Bo
Luis Aguilar Ponce  Pannama
Annette ong
Wouter Klein Velderman
Jelmer Dijkstra
Brigitta Heidtmann Duitsland

Een greep uit het Archief van de ver. BKSK Museum Station Kropswolde.

000_1652

 

000_1178

 

 

FOXART EX PRESS

 

Nols : Kunstboek 1989. Uitgegeven bij de Foxart-ex-Press Foxhol.

Nols 1 : 1990. Ruud Venekamp, Harry van der woud. Margot Klein Tiessink,
Hanneke Schreuder, Martijn Lagerwerf, Durk Breuker, Arthur Elzenaar,
Magda Lagerwerf. Coll ver. BKSK.

Nols 2 : 1991. Groepstentoonstelling in 50-voud, werd uitgegeven bij de Foxart-ex-press en als tentoonstelling gepresenteerd in de Galerie Halte Kropswolde. Deze uitgave bevat 19 originele kunstwerken samengebracht in een doos.
HENK PUISTER, PAULIEN WITTENROOD, ANNELOTT GREZEL STRATHMAN,
HANNEKE SCHREUDER, MARTIJN LAGERWERF, AGNES VAN GENDEREN,
CARELL LAGERWERF, DARJA WOLTER, NIX, ARTHUR ELSENAAR,
LUIS AGILAR PONCEBEP, TSCANI,TIM BLAAUW,GONNIE DE KLERK LEX SMIT DUYSENTKUNSTELS, BANNENBERG, MAGDA LAGERWERF, HARRI OLS, BART DROOG.

000_1482

NOLS 2 Foxart ex Press 1991. Oplage 50 ex.


*ZWART &WIT ‘Berichten uit het strokartongebied’.
Uitgever: NVGI921 ISBN 90 76941017 LaLe Limitid editions Druk: Magd.factor. Jipsinghuizen Oplage.150 stuks en 50 voor de kunstenaars Zwart & Wit werk wereldwijd bijeengebracht door DeDe Wolter en Magda Lagerwerf.
In deze uitgave komen de meest actief, Mail Artiesten van dit moment aan bot.
Coll ver. BKSK


ARCHIEF 1990:

*’Boekie Woekie’: vier Amsterdamse kunstenaars. Jan Voss, Runa Thorkel, Oey Tjeng Sit, Henriette van Egten.
* Sporen in het Station. Opener G. Beukema gedeputeerde.
* Hanneke Schreuder, twee en driedimensionaal werk. 3 Gratiën.
* Annemieke Spierenburg, tekeningen en aquarellen.
* S. Pieternella fotografie. Beeld van de Antillen.
* Arthur Elzenaar en Martijn Lagerwerf. BUITEN gewoon BINNEN.
* Jelmer Dijkstra. Schetsboekbladen.

 

 

 

ARCHIEF 1991:
*
NvhN Van onze kunstredactie GRONINGEN — Negen Groninger galerieën nemen deel aan de kunstbeurs Galerie’91 die donderdagavond om 20.00 uur in de A-kerk in Groningen geopend wordt door Mirjam de Meijer, gedeputeerde voor Cultuur voor de Provincie Groningen. Op deze vijfdaagse beurs wordt het werk van 24 Groninger kunstenaars geëxposeerd.
De deelnemende galerieën zijn Anderwereld, Ateliers 32, Forma Aktua, Halte Kropswolde, Naber, De Opstap, Pictura, Tint en Wiek XX. De organisatie berustte net zoals in de voorgaande jaren bij Hielke de Vries.

 

 

 

Galerie tentoonstellingen:

* Yvonne Struys, werken op papier.
* Gonnie de Klerk, tekeningen en objecten.
* Luis Aguilar  Ponce, tekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen.
* Tim Blauuw. Sporen in Houd.
* Kunst als cryptogram. Opening van de expositie 7 x 7 in halte Kropswolde door Koosje van Doesen, voorzitter van de provinciale statenfractie van D66.
* Strijkijzerkunst van DeDe Wolter. Opener J. den Besten strijkijzer-museum.
* Blaauw: Jolanda Bootsma, Som Djien Tan, Hanny van de Vlugt. Flamengo-dans bij de expositie van BLAAUW in Halte Kropswolde.
* Lex Smit Duyzentkunst. Resent werk.
* Harri Ols. HUISINRICHTING
* Els Bannenberg. Opener Hanneke Jagersma.

– Ook was er in dit jaar een opnamen van het Gezicht van Nederland over Hoogezand Sappemeer. Waarin onder meer beelden te zien zijn van het station Kropswolde met in de wachtkamer de Groninger cabaretier Bert Visser.-

Gedicht van Henk Puister. Het stationsgebouw doet dienst als atelier.

Lichtvoetig
haalde ik
geliefde af
van haar armzalig perron

Bracht ze weg
met zware tred

In de kamer
waar ik wachtte
bij de ijsklomp
van een kachel
tot mijn paarskoude neus
weer bijgetrokken was
wordt met verve gewerkt
achter het palet

Over een lengte
van vijftien
onuitwisbare jaren
kwam stipt op tijd mijn trein
elke morgen aangesneld

Als donderslag
werd ik door de kantoorchef
gelijk oud vuil
aan de kant gezet

Hoera,
het stationsgebouw dat leeft!
De Kunst
heeft haar van de sloop gered!

 

ARCHIEF 1992:
* Painted Boxes, installatie van Dan McScoff.
* Peter Zomerdijk, transformatie station Kropswolde.
* Het Kleine Formaat, kleine werken van verschillende kunstenaars.
* Luis Aguilar Ponce, pastels.
* Netwerk: pastels van Annemieke Spierenburg.
* Galerie’92 in de A-kerk Groningen.

* 12 goed bezochte lezingen van dr. Carell A.G. Lagerwerf.
Carell Lagerwef begon als amateur archeoloog al op jonge leeftijd met zoeken.
later studeerde hij als prehistoricus af aan het B.A.I. in Groningen. Voorheen was hij secretaris van de BBK Groningen. (Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars).

Dagblad Het vrije Volk 1962: (Van een onzer verslaggevers) Voor de actie 10 x 10 heeft de Rotterdamse jeugd meermalen bijzonder aardige initiatieven getoond. Haar vindingrijkheid en activiteiten waren verheugend groot. En. dat bracht geld in het laatje. Voor geld in het 10 x 10-laatje heeft ook een aantal leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie willen zorgen. Hoe? De denkrimpels kwamen op de hoofden: besloten werd hun hobby voor het goede doel te benutten. Een heel aardige hobby: geologie en archeologie. Deze amateurs op dit interessante wetenschappelijk terrein -zijn . Bert van Eek, Kees Kozijn en Geert Kranendonk (geologie) en Carell Lagerwerf (archeologie).’ In het zaaltje van Jonge Strijd, drie trappen hoog aan de Van Vollenhovenstraat, hebben zij van hun „spullen” een tentoonstelling – ingericht. 2 kwartjes toegang; alles voor de–10;x .10…-.. ,Waar de Rotterdamse amateurarcheoloog zijn „spullen”,.-; vond? Voornamelijk in ‘. Zuid-Frankrijk waar hij op de ‘fiets naar toe trok. „Mijn mooiste vakanties” verzeker Carell Lagerwerf..

 

ARCHIEF 1993:
* Project 3 + 3 + 3 staketsels, van Martijn Lagerwerf, Peter Zomerdijk en Magda Lagerwerf.
* Keltische muziek middagen.
* Tentoonstelling Anke Menzink. Opener Gerda Vrugteman medewerkster educatieve dienst en pr. Groninger Museum.
* Net even anders – schilderijen en tekeningen van Joanna Poszkiewicz.
* Kunst per Post. Mail Art tentoonstelling.’Fish around the World’, Magda Lagerwerf.
* Open Monumentendag.

 

Keltische cultuur centraal in Halte Kropswolde.

De Yogurts: Jan clemens en Monique Duran. Amerikaanse, Engelse, Schotse en Ierse folkmuziek. De nadruk ligt op gezongen nummers. De groep experimenteert ook met nummers van onder meer Nico (Velvet Underground), Ringo Starr en Kenneth Mc Cellar.
Hier te horen. Track 
De Yogurts wisselde hun optrede af met twee solo optredens, van Anne-Marie Fellinger en een van Gudrun Hendrikman op harp. In 1997 behaalde Gudrun haar diploma Muziektherapie en in 1998  haar diploma Docerend Musicus. Als harpdocente werkte vervolgens bij diverse muziekscholen. Nu geef Gudrun les in haar eigen muziekpraktijk.

 

 

 

Project: KUNST AAN HET STATION.  Looptijd 1989 – 1999

Vanaf 1990 gebruikt de galerie Halte Kropswolde een vijftal oude reclameborden van de NS voor buitententoonstellingen aan het gebouw. De originele kunstwerken, van diverse kunstenaars zijn opgenomen in het archief van het museum station Kropswolde.

000_1405
Werken zijn unica, per deelnemer 2 á 3 stuks op formaat Ao. Gemengde techniek.
De collectie is ter afsluiting van het project eenmaal in zijn geheel te zien geweest bij de Ateliergemeinschaft in Krefeld Duitsland. Daarna is werk opgenomen in het
archief van de ver. BKSK

Collectie-lijst van buitententoonstellingen KUNST AAN HET STATION.

Jan Peters, Patrick Downes,Francien van Everdingen
Brigit v.d. Werf, Magda Lagerwerf, Margot Klein Tiessink,
Hanneke Schreuder, Lex Smit Duyzentkunst, Arthur Elzenaar
Luis Aguilar Ponce, Boekie Woekie Amsterdam Jan Voss
Martijn Lagerwerf, Achmed Daoud, Tim Blaauw,
Abdinasser, Ineke Nienhuis, Anke Mensink, DeDe Wolter
Jolanda Bootsma, Harri Olsman, Ateliergemeinschaft Krefeld
Johanna Paszkiewicz

 

Kunst per Post. Mail Art tentoonstelling. Magda Lagerwerf.

 

 

ARCHIEF 1994: NvhN:  GALERIEROUTE -De H-S Galerieroute 94, een initiatief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de plaatselijke galeries en tentoonstellingsruimten, gaat op zaterdag 3 september van start. Tot half oktober wordt werk getoond van kunstenaars die een relatie hebben met de gemeente. Deelnemers aan de manifestatie zijn Galerie Arti-Coll, Galerie Halte Kropswolde, Galerie De Smederij, Stichting Probe, de VVV en het gemeentehuis in Hoogezand.

* Zomerexpositie met werk van o.a. Lex Smit Duyzentkunst, Abdinasser Mahmud Ibrahim, Dédé Wolter en Sebastiaan Vos.
* Chris Verbeek, overzichtstentoonstelling. 25 jaar kunstenaarschap.
* Groeps tentoonstelling. Sebastiaan Vos, Hans van der Pennen,
Vanni Vos, Gooitzen de Jong, Martijn Lagerwerf.

 

 

000_1380

 

ARCHIEF 1995:
* Vodjes, copy-art door verschillende kunstenaars van de galerie.

* JAAP BLONK ‘oorglimp’
De eerste twee weken van juni zal de klankdichter Jaap Blonk ‘kunstenaar in residentie zijn’ in het atelier en galerie Halte Kropswolde. Gedurende de openingstijden van de galerie is Blonk aan het werk te zien en te horen. Elke maandag van de openstelling zal Blonk om 1700 uur een performance van 30 á 45 minuten geven, waarbij elke malen een gastmusicus zal meewerken.

 

 

 

ARCHIEF 1996:
* In het kader van de Noorderlicht fotomanifestatie:
Andrea Theis “letztenlicht” en Scharlih Bo “Die mit dem Karpfen”
* Overzicht galerie collectie.
* Wopke Oldenburger Sebastiaan Vos.

 

 

.
ARCHIEF 1997:
* Kranten en Kunst. Groepstentoonstelling.
Wopke Oldenburger, Martijn Lagerwerf, Dave Kalkman.
* Pierre Bailly Kunst uit de Rein. Zwerf hout staketsels.
* IJspeerd en Lautenbach.
* Deve Kalkman. Objecten.

 

000_1187

Wopke Oldenburger bij zijn nagetekende kranten in Galerie Halte Kropswolde.

 

000_1189

1997: Martijn Lagerwerf voorzitter van de ver. BKSK laat zich over tal van zaken die dan spelen, door burgemeester Jaap van der Linde geen geheimhouding opleggen. Prof. Douwe Jan Elzinga hoogleraar Staatsrecht moest hier uiteindelijk duidelijk in verschaffen. Hij was van mening dat de heer Lagerwerf de stukken gewoon openbaar kon maken. Maar dat had de voorzitter dan al gedaan door de krant te bellen.

 

ARCHIEF 1998:
* Het stilleven. Kunstenaars van de Galerie.
* Tulp. Mail-Art.project Tulpost.
* Mail Art tentoonstelling; Stuur een foto van uw station naar Station Kropswolde.
Meer dan 50 kunstenaars over de hele wereld reageerde op de oproep van de galerie.
Al de (Mail) Art-kaarten en aan de galerie toegezonden kunstwerken zijn
ondergebracht in de Coll. van de ver. BKSK. De eerste tentoonstelling was in 1993
maar tot 1998 kwamen er nog bijdrage per post bij de galerie binnen. De meeste en meest aansprekende bijdragen kwamen van Joris Meltzer.
In zijn Mail-Art had hij zich gespecialiseerd in eerste-dag-stempels en nieuw verschenen postzegels. Vaak deed hij dit in combinatie met foto’s of tekeningen van treinen en stations,  waarbij soms de treinstel-nummers corresponderen met de datum van verzending. Maar er waren ook kaarten waarbij het station van Tilburg, die op de eerste-dag stempel staat, ook gelijk de kroon van de koningin op de postzegel kon zijn.
Ook stuurde hij de galerie los van de projecten die ze dan had regelmatig nieuwe kaarten.
De inmiddels in 2004 overleden Mail-Art-kunstenaar had een unieke speelse kijk op de spoorwegen en posterrijen en de wereld om hem heen in het algemeen.

De collectie stations per post is opgenomen in het archief van de ver. BKSK.

000_1270

De oproep voor de ‘drie in 1 Kado-tentoonstelling’in het kader van het 10-jaar bestaan van de galerie was al begin 1998 gedaan. Voor de tentoonstelling zullen de bijdragen van meer dan 70 genodigde kunstenaars, uiteindelijk oplopen tot ver boven de 200. Van Rusland tot America wisten de kunstwerken met de post de galerie te vinden. Al de Kado-kunstwerken zijn ondergebracht in de Coll ver B.K.S.K. Museum station Kropswolde.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

ARCHIEF 1999:
* Ron de Vries, overzichtstentoonstelling.
* Beeldend uitvinder Sebastiaan Vos.
* De drie in 1 kado-tentoonstelling in het kader van het 10-jaar bestaan van de galerie. Bijdrage van meer dan 70 kunstenaars. Bestaande uit Artist Books. Handgemaakte unica
boekjes voor de collectie Kunstenaars boeken van de ver. BKSK.
* In het kader van de Noorderlicht fotomanifestatie.  Martin Liebscher Duitland: “If you lived here, you’d be home by now” en “Memory of Heidelberg” van Scharlih Bo.

000_1572

Geen stoppende-treinen meer in Kropswolde: De gemeente Hoogezand had plannen de halte plaatsen Kropswolde en Sappemeer op te heffen maar met de nieuwe vervoerders, Noordned, later Arriva,  blijven de station eerst open. De sluitingsplannen van de Gemeente, maar ook de bouw van een nieuw station in het centrum van die plaats, worden mede daardoor, voorlopig in de ijskast gezet. Groningen en Friesland behoorden tot de eersten die het regionaal streek en treinvervoer eind jaren negentig openbaar aanbesteedden. De exploitatie werd gegund aan NoordNed, een samenwerkingsverband van NS en Arriva. Of de boemel tussen Stad en Nieuwe Schans ooit nog rendabel te krijgen was, was bij de meeste al geen vraag meer. Dat was een gepasseerd station. Maar daarna groeide het reizigersvervoer op het traject Winschoten-Groningen met maar liefst 35 procent, waar ze op rekende was een groei van 50% in vijftien jaar. En dat was al wat rooskleurig gedacht. Gevolg was wel dat het probleem nu ineens omgedraaid was. De vervoerder had nu ineens, daar waar ze eerst weg bleven, de handen vol om de nieuwe reizigers aantallen aan te kunnen. Ook op de halteplaats Kropswolde nam de drukte met de nieuwe vervoerder toe, en ging de uursdienst, van een trein per half uur in beide richtingen, omhoog naar vier per uur in beide richtingen. Kortom, net als met de op handen zijnde sloop van het station in Kropswolde, waar in 1981 in principe al toe besloten was, kroop het bestaan van de halteplaats, nu ook door het oog van de naald. Wat je ook kunt zeggen is dat in Kropswolde, voorlopig, alles gewoon bij het oude is gebleven. Wel wat drukker en met een wat andere andere vorm van kaartverkoop en overweg beveiliging.ML.

 

000_1190

Het Grafisch centrum Groningen: Magda Lagerwerf van galerie Halte Kropswolde maakt een Groninger letterproef, die geen letterproef is.

 

ARCHIEF 2000:
* Atelier ausstellung. Kunstenaars van de galerie Halte kropswolde in Duisland bij
de  “Verein zur Förderung der intermedialen Künste e.V. Krefeld”
* Tentoonstelling cursisten Magda Lagerwerf. Atelier Kropswolde.
* TULIPA Groeps tentoonstelling. Internationaal Mail Art.
Nu ondergebracht in de Collectie ver. BKSK.
* Wassende Maan

 

ARCHIEF 2001:
* Irma Stieler, Raume, Boxen und Projektionen.(“Verein zur Förderung der intermedialen Künste e.V. Krefeld”)
* Open atelierroute Hoogezand Organisator stichting Kunst op Drift.

* Noorderlicht fotomanifestatie. Magda Lagerwerf
‘Het fotografisch geheugen van Hoogezand- Sappemeer’.
Nu na 15 jaar zijn van de meeste panden alleen de foto’s nog over. In die zin is het project voor de Noorderlicht fotomanifestatie zeer goed gelukt.  Archief ver. BKSK.


img (3)

 

 

ARCHIEF 2002:
Brigitta Heidtmann ‘Wissel Werking’.
* Ineke Schlaman, wandkleden.
* Bericht aan de reizigers. Beeldhouwgroep kunstencentrum Groningen.
Bestaande uit: GREETJE AKERBOOM, INEKE BAKKER, INEKE BOSCHLOO, FRANS FLENTGE, HILDE VAN DER HEIDE, GERD VAN HELDEN, JOHN KROP, CISKA MEIJER, PIETER VAN DER VELD, THEA VELDKAMP, CEES ZUIDERVEEN, YVON RENES.

000_1399

HalteKropswolde

 

ARCHIEF 2003:
*
W. Klein Velderman gebruikt de galerie voor het maken van een Oppel Kadett op ware grote van snoepschuim.
* In het kader van de Noorderlicht fotomanifestatie. Ron Gullen Driek van Wissen. ‘Arm en rijk’. en  Sharlih Bo. Verscheurde foto’s achter glas.
* Berlijn in Beeld. Griezela Neumann, Peter Fritz en Günther Steffan. Samen gebracht door Dorte Mierau.
* Kunst op Drift. Atelierroute.

 

000_1191.

Driek van Wissen passeerde het station in Kropswolde ruim 9.900 keer in zijn leven.
Dat er nu een galerie in zat kon hem niet bekoren, ze moesten gewoon weer open.
Maar dat was een gepasseerd station.
Wel was zijn dichtwerk in samenwerking met Ron Gullen in de galerie te zien tijdens de
grote Noorderlicht tentoonstelling van dat jaar.

Gepasseerd station. Kropswolde. Driek van Wissen

EERTIJDS TOEN MEN NOG STIJLVOL BOUWEN KON
VERREES BIJ ELK STATION EEN STATIG PAND
TEN DIENSTE VAN DE REISBELUSTE KLANT
ALS SIERAAD VAN DE SPOORWEGHORIZON

MAAR SINDS HET GELD HET VAN DE SCHOONHEID WON
HEERST DE NS MET HARDE SLOPERSHAND
EN BOUWT ZIJ OVERAL IN NEDERLAND
EEN KIPPENHOK VAN STAAL EN BETON

IN UTRECHT KENT MEN BLIJKBAAR GEEN PARDON
MAAR IN KROPSWOLDE HOUDT LANGS HET PERRON
TOCH EEN GEBOUW NOG ALTIJD DAPPER STAND

DUS WORD IK RAZEND RICHTING HOOGEZAND
NOG ELKE KEER DOOR HEIMWEE OVERMAND
OMDAT HET GEPASSEERD IS ZO’N STATION

Noorderlicht

000_1562

Ron Gullen

In 2003 doet galerie Halte Kropswolde voor de derde keer mee met de fotomanifestatie Noorderlicht. Ron Gullen songtekst schrijver en fotograaf, pakt zijn tentoonstelling in het station groots aan en weet zijn deelname uit te breiden naar het winkelcentrum de Hoge Meren in Hoogezand. Bij de opening van zijn tentoonstelling is er in de hal van het winkelcentrum gelijk een optrede van zijn pas nieuw gevormde band Intuition. Een aantal teksten voor de groningse band Sundown werden geschreven door Ron Gullen. Deze op 18 november 1975 opgerichte groep behaalde in 1976 de Top 40 met het liedje “One morning in may” geschreven door Peter Schaap. Eerder was Ron Gullen de manager van Ash-Tray waar hij ook teksten voor schreef en eigenaar van het boekingskantoor Nest Music. In 1978 schrijft het NvhN: De Schotse folkrock-groep New Celeste heeft voor een Nederlands label en onder Groningse supervisie (Ron Gullen produceerde, Jur Eckhardt en Eddy Korma assisteerden hier en daar) een elpee opgenomen, die de aardige titel ‘High Sand & Liquid Lake’ (HS-5) draagt waarmee men de naam van de ons niet onbekende plaats Hoogezand- Sappemeer persifleert. De foto werken die Ron Gullen, onder zijn artiesten naam Rufus redd, in 2005 speciaal voor zijn tentoonstelling in Halte Kropswolde maakte werden door Driek van Wissen voorzien van de nodige gedichte onderschriften. Van Wissen was toen nog geen dichter des vaderlands.

000_1559

Sharlih Bo rookt, drinkt koffie en maakt een foto van de fotograaf in galerie halte Kropswolde.

Ook de fotograaf Sharlih Bo was namens de galerie een van vaste deelnemers aan de manifestatie.  Bo was de drijvende kracht achter een gelijksoortige vereniging in Krefeld waar de galerie regelmatig tentoonstellingen en projecten  mee uitwisselde. “Verein zur Förderung der intermedialen Künste e.V. Krefeld” Bij eerdere Noorderlicht manifestaties exposeerde hij in Kropswolde samen met Irma Stieler in 1996 en met Martin Liebscher in 1999 onder de titel, “Memory of Heidelberg”. Toen mochten mensen een lijkje nemen in zijn enorme stapel fotoboeken met kiekjes. De eerste gingen terug naar zijn jongensjaren die hij samen met zijn vader maakte na gezamenlijke lange fiets en wandeltochten rondom Heidelberg. Nadien had Bo van elke fiets of wandel toer, vakantie, of de tentoonstellingen die hij maakte, dergelijke fotoverslagen bijgehouden. Ook van deze noorderlicht tentoonstelling zal weer een nieuw verslag komen. Doorheen de jaren veranderen de dingen die je vast wil leggen en hoe je dat fotografeert langzaam in kunst. Een van zijn laatste grote fietstochten ging van Krefeld naar Kropswolde. ML

000_1249.JPG

 

 

000_1563* Stichting Kunst op Drift organiseerde regelmatig een atelierroute in het Gorecht-gebied:

Gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. De atelierroute waren mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Cultuurplan Gorecht+, een culturele samenwerking russen de drie gemeenten en de provincie Groningen.

Tijdens de weekenden werden de ateliers van 27 beeldende kunstenaars opengesteld voor het publiek. Het publiek kan er kennis maken met de kunstenaars en hun werk.
In het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer was een overzichts-expositie te zien van de 27 deelnemende kunstenaars.

De opening van het geheel in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer werd verricht door de drie wethouders Cultuur van de drie gemeenten en Mirjam de Meyer gedeputeerde Kunst en Cultuur van de provincie.

000_1466

Gemeentehuis H.S. Werk in uitvoering. Martijn Lagerwerf

ARCHIEF 2004: In 2004 werd het gebouw een rijksmonument.

 

img (8)

2004: Kunstenaar en uitvinder Henk Heukers toont in zijn atelier in station Kropswolde zijn vinding, de beweegbare verkeersdrempel.

 

* DvhN 30/11/2004: Hoogezandster bedenkt eigen verkeersdrempel-
KROPSWOLDE – De enige drempel die hij rechtvaardig vindt, is de uitvinding van Eddy Keijer uit Usquert. Daarvan ondervindt de keurige weggebruiker geen hinder. Henk Heukers uit Hoogezand heeft ook een unieke drempel paraat liggen. Al jaren.
Stad en land is hij afgereisd met zijn uitvinding. Hij wilde zijn fonkelnieuwe vondst, een verkeersdrempel, onder de aandacht brengen van gemeenten en bedrijven. Die waren allemaal even enthousiast als Henk Heukers (47) zelf, maar ze waagden het niet er geld in te steken. Vandaar dat Heukers al vijf jaar met een uitvinding zit die maar geen werkelijkheid wil worden.
Vorige week las hij over Eddy Keijer uit Usquert die ook een drempel uitvond en die hem vervaardigd zag worden. Niet met al te veel succes, omdat het obstakel duur is en onderhoudsgevoelig.
Simpel
Heukers heeft ook een drempel uitgedokterd. Die is, net als die van Keijer, vriendelijk voor weggebruikers die zich aan de snelheidsvoorschriften houden. “Een unieke drempel, die tegelijkertijd geen zak voorstelt”, verkoopt Heukers zijn vinding. Iets subtieler: de drempel is heel simpel te maken, vindt de bedenker.
Het apparaat bestaat uit een systeem van rubberen slangen die gevuld zijn met vloeistof. Dat systeem zit onder het licht bewegende wegdek. Komt er een auto aan die volgens de regels rijdt, dan is er geen centje pijn voor de automobilist. Het gewicht van de auto drukt dan op de gevulde rubberen slangen. De vloeistof kan weg, waardoor de drempel veel lager wordt en gemakkelijk te nemen is. Rijdt een auto echter te hard, dan is er minder gewicht dat op het vloeistofsysteem drukt. Daardoor blijft de drempel hoog en ondervindt de te snelle rijder er hinder van.
Heukers toont het model van de drempel in zijn atelier, in het station van Kropswolde. Al talloze keren heeft hij dit model geshowd, maar zonder succes. Na vijf jaar zwijgen heeft Heukers er genoeg van. Geld om een patent aan te vragen heeft hij niet en daarbij wil hij niet op de stoel van de wegenbouwer gaan zitten. Hij wil dat alle weggebruikers weten dat er ook drempels gebouwd kunnen worden die geen schade toebrengen aan auto of bestuurder.
Heukers is niet bang dat zijn uitvinding te laat komt, met het oog op de steeds toenemende elektronica. “Mijn systeem is waterdichter.”


 

ARCHIEF 2006:
*Grafiek Manifestatie. Kunstboekjes van de Foxart-ex-Press. Ver. BKSK.

000_1255.JPG

De eerste les. Joanna Paszkiewicz. Uitgeve Foxart-ex-Press Ver. BKSK. Archief.

Deelnemende galeries:
Hotel Faber, Meint Veningastraat 123, Hoogezand
Openbare Bibliotheek, Gorecht-Oost 32 Hoogezand
Winkelcentrum De Hooge Meren, Gorecht-Oost Hoogezand
Doopsgezinde Kerk, Noorderstraat 53 Sappemeer
Oude RHBS, Noorderstraat 151 Sappemeer
Koepelkerk, Noorderstraat 167 Sappemeer
Borg Welgelegen, De Vosholen 60 Sappemeer
Galerie Werfkade 16, Werfkade 16a, Hoogezand
Galerie De Halte Kropswolde Woldweg 46 Kropswolde
Atelier Aldrik Salverda, Dorpsstraat 74 Kielwindeweer
Grafisch Museum, Rabenhauptstraat 65 Groningen
Galerie Ander Wereld/Katuin, A-weg 2 Groningen

Grafisch Centrum, Warmoesstraat 41 Groningen

000_1446

 


ARCHIEF 2007:

 

aap-4

Aapjes kijken in oude halte van Scholten. Door Niek Sterk Reformatorisch Dagblad 2007:

 KROPSWOLDE – In de volksmond heet het ”Kunststation Kropswolde”, al staat het gebouw feitelijk in Foxhol. Driek van Wissen, dichter des vaderlands, mijmerde er al toen hij z’n titel nog helemaal niet droeg. Kunstenaar Martijn Lagerwerf werkt en woont er sinds 1989. „Als de treinen hier niet meer zouden stoppen, zou de lol er snel af zijn.” Hij hoeft zich geen zorgen te maken.
Er was een tijd dat er sprake van was de halfuur dienst te vervangen door een uurdienst. Dat plan riep veel protest op. Inmiddels stoppen er uit de richting Groningen én uit de richting Nieuweschans drie treinen per uur. Ambtenaren van de provincie controleren geregeld of vervoerder Arriva z’n verplichtingen wel nakomt.
„Het is ’s morgens zo druk dat er soms reizigers op het perron achterblijven”, zegt Lagerwerf. De nieuwe, rood-witte futuristische treinstellen van fabrikant Stadler doen bijna onwezenlijk aan in het Groninger landschap. Ten zuiden van de spoorlijn ligt nieuw natuurgebied, daarachter het Zuidlaardermeer.

In 1989 was de kunstenaar 20 jaar en bezig met afstuderen aan de academie Minerva in Groningen. „Ik zocht ruimte. Via een vrouw die bij de provincie werkte -ik ontmoette haar in de trein- hoorde ik van de voorgenomen sloop van station Kropswolde.” Hij ging bellen met de NS, hoorde dat het station was aangemerkt om rijksmonument te worden. „Daarvan zijn er nu vier in het noorden: Kropswolde, Leeuwarden, Groningen en Winschoten.” De feitelijke monumentstatus voor Kropswolde kwam overigens pas drie jaar geleden af.

„Binnen een maand na het eerste contact zaten we hier. Mensen verklaarden ons voor gek, want de NS hadden het gebouw tevoren een antikraakbehandeling gegeven. In de seinwachterswoning boven waren de vloeren eruit gesloopt, de ramen zaten dichtgetimmerd, elektra en gas waren verwijderd. Het was een bende.”
Om die reden werd er geen huur- maar een pachtcontract opgesteld. „Voor een symbolisch bedrag mochten we erin. Met daarbij de eis dat het onderhoud in overleg moest gebeuren en voor eigen rekening.” Op dat moment werd ook het fonds ”Behoud station Kropswolde” gesticht. De bewoner zou dat -bij de gemeente Hoogezand in beheer gegeven- fonds gaan vullen, samen met eventuele andere gebruikers en subsidiegevers. Uit de fondsgelden zou dan het onderhoud worden betaald.
Tot op de huidige dag is dat de werkwijze. „Echt ideaal is het natuurlijk niet. We hebben laatst het dak grotendeels moeten vervangen, een klus van 10.000 euro. Dat is een enorm bedrag als je bedenkt dat bijvoorbeeld de gemeente Hoogezand niet echt van harte investeert in het fonds. Ze zetten het gebouw wel in de folder als toeristische trekpleister en de busrit met nieuwe inwoners komt er nadrukkelijk langs. Maar we willen niet alleen een uithangbord zijn.” Behalve aan het dak werd afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het vervangen van rotte kozijnen en van de slechte stuclaag van de gevel. „Je bent hier natuurlijk nooit klaar.”

Om het gebouw hangen op een verstilde herfstmorgen zoete, wat weeïge geuren die wel afkomstig moeten zijn van de nabijgelegen Avebefabriek. Het aardappelmeel dat daar wordt gemaakt ligt ook ten grondslag aan het stationsontwerp. „Dat zit zo. Voordat in 1915 met de bouw werd begonnen hadden de toenmalige SS, de Staats Spoorwegen, een proefhalte aan de Kropswolder kant. Die voldeed niet, waarna met geld van aardappelmeelproducent Scholten dit gebouw aan Foxholse zijde verrees.”
Dat verklaart de relatief grote wachtkamer 3e klas -8 bij 8 meter- aan de Groningse kant. „Die was bestemd voor de meisjes van Scholten, de werkneemsters. De fabrikant had rechtstreeks belang bij een goed gebouw: hoe beter beschut de dames op de trein konden wachten, hoe minder ziekteverzuim.” Omdat Scholten de bouw zelf betaalde, mocht hij ook het ontwerp regelen. „Vandaar dat het een afwijkend station is: van oorsprong met luiken voor de gedeelde ramen. Als je oude foto’s ziet, denk je al gauw aan Duitse of Oostenrijkse stations.”

Vandaag de dag hebben drie kunstenaars er een atelier en woont Lagerwerf er boven. „Vertrek ik hier ooit, dan heb ik niets, maar heb wel lang op een prachtige plek gezeten.” In de zomer zijn er permanente exposities. Zelf schildert hij oude meesters na -„die hangen veel in cafés”- en heeft hij als specialiteit apen. „Ik raakte geïnspireerd door de mensen die hier naar binnen stonden te gluren: aapjes kijken. Op een gegeven moment zette ik mijn eigen apen voor het raam.”
In de qua bezoekersaantallen slappere tijden ligt de nadruk op de verkoop van artikelen die ook in Franse brocanterieën te vinden zijn. „Die moeten dan wel een beetje stijl hebben, troep verkopen we niet. Het geld dat deze handel opbrengt, vloeit regelrecht in het fonds.”

ARCHIEF 2008: 

100_5716

ARCHIEF 2009:
*Dagblad van het Noorden zaterdag 19 september: KROPSWOLDE. Tentoonstelling “Wachters en Seinen” van Wim Mensinga en Martijn Lagerwerf over de geschiedenis van het station te Kropswolde krijgt een permanent karakter. Martijn Lagerwerf van het Museum voor Handwerktuigen heeft hiertoe besloten. Het zou zonde zijn als straks al die foto’s en bouwtekeningen weer op een zolder zouden komen, aldus deze initiatiefnemers. Een andere reden is de grote belangstelling voor het verleden van dit markante station. Sinds de druk bezochte opening, een kleine maand geleden, is de tentoonstelling zelfs alweer wat uitgebreid. Door een aantal spontane schenkingen van bezoekers is er nu ook een zeldzaam kloksein-kastje uit het voormalige hoofdstation van Hoogezand te bewonderen. Daarnaast is er een aantal oude foto’s aan de tentoonstelling toegevoegd evenals een tweetal wachtpost-seinlampen zoals die ook in Kropswolde eens te vinden waren. Het beeld van hoe het vroeger was rondom en in de halte van Kropswolde is daarmee alweer een stukje tastbaarder geworden.

ARCHIEF 2010:
* In 2010 gaat de Ver. BKSK verder als het Museum Station Kropswolde.
* Open Monumentendag.

 

100_8668

De eerste grote tentoonstelling gaat over Ridder Fox, die in de omgeving van het dorp
Foxhol, op een steenworp van het station, door de stad Groningers verslagen zou zijn.
En de burgemeester Yvonne van Mastricht krijgt na haar oproep daartoe, in het station van Kropswolde uitleg over het gebruik van een een Becksonapparaat. Maar liefst  negen oud spoorweg dienders hadden gehoor gegeven aan haar oproep.

 

 

* NvhN. Bijzondere expositie vergeten ridderHet museum voor handwerktuigen in station Kropswolde heeft deze zomer een expositie over een vergeten ridder. Kunstenaar Martijn Lagerwerf, bewoner van het stationsgebouw, vertelt in een buitengewone tentoonstelling over ridder Fox. “Ridder Fox sneuvelde in 1499 in Kolham in de slag tegen de Groningers. Fox is vermoedelijk de naamgever van plaatsen als Foxhol en Foxham”, weet Lagerwerf te vertellen.

Het museum voor handwerktuigen in station Kropswolde heeft deze zomer een expositie over een vergeten ridder. Kunstenaar Martijn Lagerwerf, bewoner van het stationsgebouw, vertelt in een buitengewone tentoonstelling over ridder Fox. “Ridder Fox sneuvelde in 1499 in Kolham in de slag tegen de Groningers. Fox is vermoedelijk de naamgever van plaatsen als Foxhol en Foxham”, weet Lagerwerf te vertellen.

Fox, hij kwam vermoedelijk uit Duitsland, beweerde eigenaar te zijn van de Ommelanden en stond bekend als ‘Groningenhater’. Waarschijnlijk was Fox in 1499 op weg om Winschoten en Delfzijl te brandschatten, toen Groningen een leger stuurde en Fox op wat wij tegenwoordig kennen als de Vrouwenlaan in Kolham, letterlijk op de knieën dwong.”

Op de tentoonstelling, die tot en met september te zien is, zijn bodemkundige vondsten uit tijd van Fox en Bommen Berend, de bisschop van Münster, te zien, aangevuld met voorwerpen uit de vaste collectie van het museum.

station

ARCHIEF 2011:
* KNIL tentoonstelling. Verzameling Henk Koekkoek.
* Nico Bulder tentoonstelling. Collectie Bulder Museumstation Kropswolde, ver.BKSK.
(Voor onderzoek op afspraak te bezichtigen.)
* Open Monumentendag.

*Nicolaas Johannes Bernardus (Nico) Bulder (Hoogezand, 29 oktober 1898 – Groningen, 30 januari 1964) was een Nederlandse houtgraveur, illustrator en graficus. Het museum station Kropswolde heeft een van de grootste collecties met werk van Nico Bulder.
Op de Monumentendag 2011 toont het museum voor het eerst een groot deel uit haar collectie aan het publiek.Door de grote belangstelling zal te tentoonstelling met een week verlengt worden.

000_1217

Handdruk: 2011, uitnodiging gemaakt door Magda Lagerwerf voor de Nico Bulder tentoonstelling in Museum station Kropswolde. Archief ver. BKSK.

 

 

bullder33

 

KNIL Tentoonstelling collectie Henk Koekkoek.

img (5)

 

 

 

ARCHIEF 2012:
* In 2012 richt het museum zich op het samenstellen van een collectie rijwielen afkomstig uit, nu meest verdwenen, rijwielfabrieken in de provincie Groningen. Doet onderzoek naar de reeds verdwenen rijwielfabrieken in het noorden en de geschiedenis van de Groninger rijwielindustrie.
* Open Monumentendag.

000_1201

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

img (4)

 

ARCHIEF 2013:
* Tentoonstelling Afrikaanse kunst.
* Open Monumentendag.

 

000_1216

 

ARCHIEF 2014:

 

 

 

img (1)

 

 

ARCHIEF 2015:
* Tweede KNIL tentoonstelling. collectie van Henk Koekkoek.
* Museum station Kropswolde brengt een omvangrijke aardewerk collectie samen
uit de reeds verdwenen Hoogezadse aardewerkfabrieken  Erica en Irene.
* Eerste Groninger rijwieltocht.
* Open Monumentendag.

Regiokrant. Jan Bos:
Unieke Veenofiets toegevoegd aan collectie museumstation KROPSWOLDE
Het museumstation aan de Woldweg in Kropswolde heeft onlangs een nieuw item aan haar collectie oude rijwielen toegevoegd een Veeno fiets uit 1910. Nieuw in de rijwielcollectie dus, naast tal van andere oude en bij zondere fietsen, dus een Veeno uit Bedum van rond 1910. Veeno was een Nederlands fietsmerk, opgericht in 1908 in Bedum door Pieter van der Veen. Van der Veen was in 1900 vanuit Hoogezand naar Bedum gekomen om bij koperslagerij Bodewes als fietsreparateur te werken, maar besloot in 1908 in zijn schuur een eigen bedrijf op te richten. Dit herenrijwiel is tot nu de oudst bekende Veeno in het land. ,,En daar zijn wij als museum natuurlijk heel blij, dat we die nu in de collectie hebben’’, aldus museumbeheerder Martijn Lagerwerf

 

000_1200

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

img (6)

DvhN Henk Koekkoek

 

 

ERICA HOOGEZAND

* DvHN donderdag 20 augustus 2015. Pagina 24 en 25 Louis van Kelckhoven: Kunst en ambacht is het thema van de Open Monumentendag. Voor museum station Kropswolde aanleiding om een minder bekende bedrijfstak uit Hoogezand-Sappemeer voor het voetlicht te halen: aardewerkfabriek Erica, oftewel de potjefabriek. Opvallend elegant. Martijn Lagerwerf van museum station Kropswolde valt sinds kort ten prooi aan dwangmatig handelen. Als hij ergens komt waar aardewerk wordt verkocht, op vlooi enmarkten of in een kringloopwinkel, moet hij elk stuk even omdraaien. Kijken of in de bodem wellicht Erica staat. Aardewerk van een zo goed als vergeten fabriek uit Hoogezand Sappemeer. Ontwerpen van Groningse eenvoud, maar toch vaak opvallend elegant, in sprekende kleuren als okergeel of turquoise. Van bloempotten tot
keukenservies.
Industrie in Hoogezand-Sappemeer is al gauw van het steviger soort. 
Scheepswerven en alles wat daarmee samenhangt, machine-en werktuigbouw, ijzergieterijen, betoncentrales en strokartonfabrieken. Een gemeente waar de mouwen doorgaans strak worden opgerold. Veel minder bekend is de breekbare kant van industrieel Hoogezand-Sappemeer. Van de keramiek- en aardewerkfabrieken met namen als Erica en Irene. De laatste was zelfs huisleverancier, al was het dan vermoedelijk met nagemaakte ontwerpen, van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, beter bekend als de Hema.
Erica
Erica werd als ceramiek- en aardewerkfabriek op 9 april 1932 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Hoogezand (toen nog niet Hoogezand-Sappemeer, beide gemeenten fuseerden in 1949). Aan de Kielsterstraat, de tegenwoordige Kerkstraat, werd een fabriekspand betrokken waarin voorheen de conservenfabriek Erica gehuisvest was. Gemakshalve werd de oude naam door de nieuwbakken pottenbakkers overgenomen.
Drie firmanten zetten hun naam onder de inschrijving: de broers Geert en Jelte Nijborg en Fritz Rehfeld. Lagerwerf heeft niet kunnen achterhalen waarom de aardewerkfabriek in Hoogezand werd gevestigd. ,,Groningen kende veel steen- en tegelfabrieken, maar een fabriek voor aardewerk was een uitzondering. Hoogezand is een veenkolonie, klei als grondstof was er niet te vinden en turf als brandstof was goeddeels verstookt.” Een mogelijke verklaring zou de aanwezigheid van de vele tuinderijen in met name Sappemeer kunnen zijn. Behalve aardewerk voor het mooi, produceerde Erica ook veel terracotta, potten van ongeglazuurd aardewerk. ,,Maar misschien was het ook gewoon een kwestie van de beschikbaarheid van een pand aan de Kielsterstraat.”
Mondriaanmo-tieven
Een pand dat de pottenbakkers bij nader inzien toch niet moet zijn bevallen. Vier jaar later werd aan de Eendrachtsweg, nu de Van Der Duyn van Maasdamweg, onder leiding van Paulus Marinus Happel uit Gouda een nieuwe fabriek gebouwd. Met 45 werknemers in een nieuw, modern pand werd Erica, in de volksmond potjefabriek, in één klap een geduchte concurrent van keramiekfabriek ADCO in Ruischerbrug. ,,Die bestond al sinds het begin van de twintigste eeuw”, zegt Lagerwerf, ,,en dat was echt een heel grote. Bekend van de bloempotten met Mondriaanmo-tieven, lijnen en kleurvlakken op witte ondergrond, en de pot Picasso.” Van 1932 tot de sluiting in 1976 (door de opkomst van plastic potten, die nog strakker, nog kleurrijker en bovendien onbreekbaar waren) maakte keramiek- en aardewerkfabriek Erica verschillende modellen sier- en gebruiksaardewerk, waaronder moderne klassiekers. Zoals de hoornvaasjes, te gebruiken voor bloemsierkunst, en de boomschors-pot, een plantenpot met aan de buitenzijde het motief van boombast. ,,Een uniek concept”, weet Lagerwerf, ,,waardoor de fabriek grote bekendheid verkreeg. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de boomschorspotten nog gemaakt in fel oranje en rood. Helemaal in de geest van die tijd.”

Irene
De beide hoornvaasjes in zijn collectie vond Lagerwerf voor een schappelijke prijs op Marktplaats. ,,Een vondst. Deze vaasjes waren niet alleen moeilijk te maken, maar halverwege de vorige eeuw was van massaproductie nog niet echt sprake. Zoveel zijn er nu ook weer niet van te vinden.” Via Marktplaats kwam Lagerwerf in contact met Klara Ebeling uit Delfzijl. Zelf bezat hij toen twee kasten vol Erica-aardewerk. Ebeling bleek in het bezit van een fraaie collectie en verkocht een aantal stukken voor een vriendenprijs aan Lagerwerf. Amper was het nieuwe bedrijfspand betrokken of de gebroeders Nijborg en Fritz Rehfeld kregen het met elkaar aan de stok. Op naam van zijn vrouw opende Rehfeld onder de naam Irene een eigen keramiekfabriek in het zojuist verlaten pand aan de Kielsterstraat. Vanzelfsprekend had Rehfeld een concurrentiebeding ondertekend. Het was hem streng verboden zijn oude zakenpartners te beconcurreren, maar aangezien Irene op naam van zijn vrouw stond, was Rehfeld officieel geen eigenaar.

Rechtzaken
De gebroeders Nijborg maakten gebruik van bedrijfsspionage om te bewijzen dat er wel degelijk sprake was van concurrentie door hun vroegere medefirmant Rehfeld. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog spanden Geert en Jelte Nijborg rechtszaken aan tegen hun gewezen zakenpartner. Met de permanente expositie in de wachtkamer eerste en tweede klasse van museum station Kropswolde hoopt Martijn Lagerwerf Verhalen over de Hoogezandster aardewerkfabriek Erica boven water te krijgen. ,,Er moeten nog mensen zijn die over de fabriek kunnen vertellen.” Vanzelfsprekend hoopt hij zijn collectie Erica-aardewerk met nieuwe stukken uit te kunnen breiden. Dus toch maar even die oude bloempotten in de schuur omdraaien.

* Regiokrant 1015. Jan Bos:Unieke Veeno fiets toegevoegd aan collectie museumstation KROPSWOLDE – Het museumstation aan de Woldweg in Kropswolde heeft onlangs een nieuw item aan haar collectie oude rijwielen toegevoegd een Veeno fiets uit 1910. Nieuw in de rijwielcollectie dus, naast tal van andere oude en bijzondere fietsen, dus een Veeno uit Bedum van rond 1910. Veeno was een Nederlands fietsmerk, opgericht in 1908 in Bedum door Pieter van der Veen. Van der Veen was in 1900 vanuit Hoogezand naar Bedum gekomen om bij koperslagerij Bodewes als fietsreparateur te werken, maar  besloot in 1908 in zijn schuur een eigen bedrijf op te richten. Dit herenrijwiel is tot nu de oudst bekende Veeno in het land. ,,En daar zijn wij als museum natuurlijk heel blij,  dat we die nu in de collectie hebben’’, aldus museumbeheerder Martijn Lagerwerf.
Museum. 
Aan de Woldweg 46 ligt Station Kropswolde. In het voormalige seinwachterskantoor en de derdeklas-wachtkamer van het stationsgebouw in Kropswolde dat dateert uit 1916, is nu het museum voor handwerktuigen gevestigd. In het station is alweer twintig jaar de Galerie Halte Kropswolde van de Vereniging Beeldende Kunstenaars Station Kropswolde, vereniging BKSK, ondergebracht. Deze vereniging is tevens de beheerder van het pand. Het museum is een unieke extra invulling van dit inmiddels tot rijksmonument verheven gebouw. Het overgrote deel van de getoonde werktuigen in dit voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer en omstreken nieuwe museum komt uit de collectie van de kunstenaarsfamilie Lagerwerf. Deze handwerktuigen geven een aardig beeld van een bedrijvige wereld. Een wereld van vele ambachten en hun specifieke gereedschappen. In de indrukwekkende en boeiende verzameling van het museum bevinden zich onder andere de gereedschappen van de klompmaker, de turfsteker en de scheepstimmerman, maar ook de leest waar hij zich volgens het gezegde bij moet houden, het gerij van de schoenmaker. Ook is er een uitgebreide verzameling typemachines en een aantal grote boekdrukpersen. Hier is zelfs iets van het oude handwerk zelf te ervaren. In de geheel ingerichte en werkende oude drukkerij van het museum kunnen bezoekers dat zelf ervaren. Het zware draaiwerk aan de degelpers. Het eindeloos letters zoeken voor men zijn of haar naam in loden of houten letters heeft gezet. Bezoekers zijn altijd welkom in het museum en een donatie voor het onderhoudsfonds van het stationsgebouw is altijd welkom. Voor groepen boven de tien personen kan dat ook op afspraak. Wie op internet museumstatus Kropswolde intikt, kan daar veel informatie vinden, waaronder een mooi filmpje over het station op YouTube.

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Archief 2016:
* Zo zagen zij Kropswolde. 100 jaar station Kropswolde.

 

 

 

Advertenties
reacties
  1. Kees Bakema schreef:

    Heb foto`s op mijn eigen site over alle stations van de gemente H-S.
    Mijn site is te vinden op Facebook en heet WIE WAT WAAR Sappemeer-Hoogezand.
    Neem ze rustig over ou ik zeggen.

  2. scharlihbo schreef:

    Tolles Archiv von der Station Kropswolde, Respekt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s